Photo

Kompetanser (avanserte)

Programmeringsspråk
Java, Python, C, C++, SQL, PL/SQL, PHP, XML
Teknologier og rammeverk
JEE, EJB, Hibernate, JMS, JUnit, TCP/IP, Web services, REST, JBoss
Verktøy
Eclipse, Visual Studio, Subversion, Maven, Ant, YourKit, JIRA, Bamboo, Confluence, Crucible, SonarQube
Databaser
PostgreSQL, Sybase, SQLite
Operativsystemer
Windows, Linux
Metodikker
Scrum, Kanban
Språk
polsk, engelsk

Kompetanser (basis)

Programmeringsspråk
HTML, JavaScript, CSS, XSL, ActionScript, C#, Visual Basic, Perl, Ruby, Jython, Bash
Teknologier og rammeverk
JSF, ICEfaces, Spring, Qt, STL, UDP, UML, SOAP, Ajax, Adobe Flash, Matlab
Verktøy
IntelliJ IDEA, Qt Creator, Git, Make, GDB, SoapUI
Databaser
MySQL, Microsoft SQL Server
Operativsystemer
OpenBSD, FreeBSD
Språk
russisk, norsk, spansk

Utdanning

1998 - 2003, Teknisk Universitet i Białytsok

Master i informatikk (med laud)
Spesialitet
Programvareutvikling
Masteroppgave
Heuristiske algoritmer for kjøretøy ruting problem

1993 - 1998, Videregående skole i elektronikk

Tekniker elektronikk (med laud)
Oppgave
Høyspent strømforsyning

Arbeidserfaring

2009 - till nå, FARA AS

Område

Elektronisk billettering og reiseinformasjon for offentlig transport

Ansvarsområder

Prosjekter

Teknologier


2006 - 2009, DBX Sp. z o.o.

Område

Intelligente og integrerte byggestyringsystemer

Ansvarsområder

Prosjekter

Teknologier


2002 - 2007, Teknisk Universitet i Białystok

Ansvarsområder

Forsknings- og undervisningsområder

Teknologier


2002 - 2006, NTI Sp. z o. o.

Område

Ansvarsområder

Prosjekter

Teknologier